Warm bananas in coconut milk (กล้วยบวดชี)

by Luksana

สูตรน้ำกะทิกล้วยบวดชี

2 ลิตร กะทิกลาง

2 ชช เกลือป่น

2.5 ถต น้ำตาลทราย

1 ต้น ใบเตยล้าง ตัดท่อน

วิธีทำ

ใช้แส้คนให้น้ำตาลละลาย ตั้งไฟจนเดือด จึงใส่กล้วยต้มสุก 70%

กล้วยปอกเปลือกตัดท่อนพอคำ ต้มในน้ำเปล่าให้สุก